Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør ISFiT
ISFiT (ISFiT)
Dato 11. februar
Tid 18.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

ISFIT: Polarizing Technology // Klubben

Er teknologi en motor for fremskritt eller en drivkraft for polarisering?

Teknologi er rundt oss overalt og vi har blitt så vant til teknologi at vi neppe kan se for oss en verden uten teknologien vi lever med til daglig. Fremveksten av teknologi har skapt rikdom, sømløse løsninger og gjort hverdagen vår enklere. Utviklingen av kunstig intelligens er fullt i gang og åpner for store spørsmål om menneskets rolle i en teknologisk verden.

Er utviklingen av smart teknologi kun positiv? Er teknologien for alle eller kun forbeholdt noen? I denne panelsamatalen skal vi undersøke effekter av teknologi som ikke gir økonomisk vekst og enklere hverdagsliv. Vi skal diskutere hvilke polariserende effekter teknologi kan ha, og ikke minst hvordan vi kan motvirke disse.

Vi skal blant annet sette fokus på: Teknologi og kjønnsforskjeller, Algoritmisk bias, Teknologi og økonomisk ulikhet, Teknologi og arbeidsforhold. Hvorfor er vi ikke kritiske til teknologi, er vi blitt avhengige av den?

For å diskutere dette har vi invitert ledende forskere og teknologiledere.

Silvija Seres

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor med bakgrunn fra Harvard. Seres fikk ODA-prisen i 2019, som den mest innflytelsesrike kvinnen i IT i Norge.

Keith Downing

Keith Downing er professor med fokus på kunstig intelligens ved NTNU. Han er også tilknyttet Nevrovitenskapelig Avdeling ved Oberlin College.

Knut H. Sørensen

Knut H. Sørensen er professor på NTNU ved Senter for Teknologi og Samfunn. Sørensen har fokusert på blant annet brukerperspektiv på teknologi, feministisk teknovitenskap, klima og miljø og tverrfaglighet.

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, som er ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv har en lang lederkarriere og har ledet blant annet den uavhengige 22. juli-kommisjonen.

This event will be exclusively held in english.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler