Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

ISFIT 2021

Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) er verdens største tematiske studentfestival og har vært arrangert annethvert år siden 1990. Festivalen blir skapt av mer enn 400 studenter i Trondheim og samler 500 studenter fra over 100 land. Gjennom debatter, workshops og kulturelle innslag ønsker festivalen å skape dialog og vennskap på tvers av kulturelle grenser. Hver festival har et tema som er utgangspunktet for alt som skjer under ISFiT.

Den neste festivalen vil bli arrangert i februar 2021 med temaet Creating Knowledge. Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim skal med dette temaet belyse ulike aspekter og utfordringer knyttet til kunnskap. For oss studenter, verden over, er kunnskap en sentral del av vår hverdag, det er det vi jobber med. Temaet handler om å reflektere over egen posisjon, stille spørsmål og tørre å være kritisk. I tillegg handler det om den faktiske utviklingen av kunnskap. Hvordan kan vi skape, spre og kommunisere kunnskap? Kunnskap er altomfattende og essensielt, det er det vi gjør hver dag og hvem vi er. Kunnskap er makt – derfor må vi diskutere det!

Kontaktperson: Mathilde Breda Enkerud

Telefonnummer: +47 458 87 956

E-post: mathilde.enkerud@isfit.no

Hjemmeside: http://www.isfit.org/

Sponsorer
Festivaler