Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 10. januar 2023
Tid 19.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Foredrag: Nietzsche // Klubben

Foredrag om Nietzsche

I dette foredraget tar jeg utgangspunkt i det som kanskje er Nietzsches minst leste bok, men en av mine favoritter, nemlig "Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid". Spørsmålet jeg stiller er: Hva er dannelse? Finnes det ekte dannelse i dag? Hva er et geni? Finnes det genier i dag? Hva er en dannelsesfilister? Er vi alle dannelsesfilistere i dag? Er begreper som dannelse og genier ivaretatt i våre utdanninger i dag eller er det kun tilrettelagt for såkalte dannelsesfilistere?

Einar Duenger Bøhn (f.1977). Professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Duenger Bøhn har skrevet mange fagartikler og bøker, og er en aktiv formidler av filosofi og generell humanistisk forskning og tenkning i offentligheten. Han har blant annet skrevet bøkene "Meningen med livet" (Spartacus, 2019) og "Teknologiens filosofi" (Cappelen Damm, 2022). Han deltar regelmessig på radio og i diverse podkaster. De mest kjente podkastene er "Kristopher og Einar leser Nietzsche", "Lars og Einar leser Kierkegaard", "Ole Martin og Einar leser Bibelen" og "Einar Duenger Bøhns filosofipod".

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler