Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Klubben
Organizer Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Date 10. January 2023
Time 19:00 - 20:00
Ticket Free entrance
Age limit 18 years

Nietzsche

This lecture will be in Norwegian.

I dette foredraget tar jeg utgangspunkt i det som kanskje er Nietzsches minst leste bok, men en av mine favoritter, nemlig "Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid". Spørsmålet jeg stiller er: Hva er dannelse? Finnes det ekte dannelse i dag? Hva er et geni? Finnes det genier i dag? Hva er en dannelsesfilister? Er vi alle dannelsesfilistere i dag? Er begreper som dannelse og genier ivaretatt i våre utdanninger i dag eller er det kun tilrettelagt for såkalte dannelsesfilistere?

Einar Duenger Bøhn (f.1977). Professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Duenger Bøhn har skrevet mange fagartikler og bøker, og er en aktiv formidler av filosofi og generell humanistisk forskning og tenkning i offentligheten. Han har blant annet skrevet bøkene "Meningen med livet" (Spartacus, 2019) og "Teknologiens filosofi" (Cappelen Damm, 2022). Han deltar regelmessig på radio og i diverse podkaster. De mest kjente podkastene er "Kristopher og Einar leser Nietzsche", "Lars og Einar leser Kierkegaard", "Ole Martin og Einar leser Bibelen" og "Einar Duenger Bøhns filosofipod".

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals