Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Samfundets Debattkomité
Dato 26. januar 2022
Tid 18.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Onsdagsdebatt: Rusmidler

Kommer fadderbarn om 10 år til å dra på arrangementer som "Grilling og sopp i parken"?

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no
Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no


Da rusreformen ble slått ned i fjor, var bekymringen knyttet til utviklingen av et mer normalisert forhold til per dags dato ulovlige rusmidler. Statistikken viser at bekymringen har en bakgrunn: Det har i løpet de siste årene vært en moderat økning i bruk av ulovlige rusmidler, og da spesielt blant aldersgruppen 16-24 år. Mange unge vil nok også kjenne seg igjen i en økt normalisering i popkultur og nærmiljø. Rusliberale aktivister mener på den andre siden at normalisering kan ha positive sider, og at stigmatiseringen av brukere har mer skadepotensiale enn det man får av aksept.

Så hva er veien fremover? Er det mulig at det finnes et fungerende samfunn hvor “pils i parken” kan byttes ut med “sopp i parken”? Hvordan skal man forholde seg til økt bruk av ulovlige rusmidler i eget nærmiljø? Vi vil skape en debatt hvor vi snakker mer om ruskultur enn rusreform, og ettersom rusreformdebatten i hovedsak fokuserte på gjerdet mellom sårbar ungdom og tunge rusmisbrukere, vil vi heller prøve å appellere mer generelt til studenter og unge voksne.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler