Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Klubben
Organizer Samfundets Debattkomité
Samfundets Debattkomité (SDK)
Date 26. January 2022
Time 18:00 - 20:00
Ticket Free entrance
Age limit 18 (student), 20 (non-student)

This event is in norwegian

This event is in norwegian

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no
Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no


Da rusreformen ble slått ned i fjor, var bekymringen knyttet til utviklingen av et mer normalisert forhold til per dags dato ulovlige rusmidler. Statistikken viser at bekymringen har en bakgrunn: Det har i løpet de siste årene vært en moderat økning i bruk av ulovlige rusmidler, og da spesielt blant aldersgruppen 16-24 år. Mange unge vil nok også kjenne seg igjen i en økt normalisering i popkultur og nærmiljø. Rusliberale aktivister mener på den andre siden at normalisering kan ha positive sider, og at stigmatiseringen av brukere har mer skadepotensiale enn det man får av aksept.

Så hva er veien fremover? Er det mulig at det finnes et fungerende samfunn hvor “pils i parken” kan byttes ut med “sopp i parken”? Hvordan skal man forholde seg til økt bruk av ulovlige rusmidler i eget nærmiljø? Vi vil skape en debatt hvor vi snakker mer om ruskultur enn rusreform, og ettersom rusreformdebatten i hovedsak fokuserte på gjerdet mellom sårbar ungdom og tunge rusmisbrukere, vil vi heller prøve å appellere mer generelt til studenter og unge voksne.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals