Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Veileder for endring

Som medlem på Samfundet så får du muligheten til å påvirke hvordan Samfundet skal drives og hva vi skal jobbe mot politisk. Men det er ikke alltid like lett å få informasjon om hvordan man gjør dette! Dette er derfor en liten guide for å se hvordan DU kan oppnå endring.

Først og fremst er det fint å vite hva man har rett på som medlem. Alle medlemmer på Samfundet har stemmerett, talerett og forslagsrett på Samfundsmøtene. Samfundsmøtene er ukentlige generalforsamlinger der du kan påvirke til endring og komme med ytringer. Disse møtene skjer ukentlig kl. 18 på lørdager., så lenge Samfundet er åpent. Dette er også en gøy affære, så anbefaler å ta turen for å sjekke det ut! Der kan du komme og si dine meninger om stort og smått (talerett), stille både forslag og spørsmål om drift og politikk (forslagsrett) og stemme over forslag (stemmerett). Skal et forslag gå gjennom trengs 100 stemmer for forslaget og generelt flertall.

Vil du stille et resolusjonsforslag? Dette er forslag som sier noe om hva Samfundet skal mene om politikk i den store verden. Dette kan være å erklære klimakrise, at nattbussen ikke har nok avganger eller at Norge burde ha en tydeligere stemme i globale debatter. Får du forslaget gjennom har du tydeliggjort blir dette noe Studentersamfundet står for og får på denne måten alle 18 000 medlemmer i ryggen for denne politikken. Ellers så vil Styret jobbe aktivt for å fremme resolusjonen og få til endring. Stiller du et resolusjonsforslag må dette være sendt inn til Styret (styret@samfundet.no) minst 4 dager før møtet, og Styret vil da ta det opp ved første anledning.

Hva med en intern meningsytring? Kanskje du er mer interessert i å endre hvordan Samfundet driftes? I så fall vil forslaget du stiller falle inn under en intern meningsytring. Det kan være forslag om økonomi, doer, innkjøp og alt annet som påvirker den interne virksomheten her på Studentersamfundet. Deretter vil Styret og Rådet strekke seg etter å få innført forslaget i Samfundets drift. Stiller du en intern meningsytring må dette være sendt inn til Styret (styret@samfundet.no) minst 4 dager før møtet, og Styret vil da ta det opp ved første anledning.

Samfundet burde bevilge penger! Ja, det kan vi! Ved å stille et forslag om bruk av kampfondet kan Samfundet bevilge opptil 10% av det totale fondet. Nylig ble det gitt 15 000 kr av Samfundets kampfond (tilsvarende 10%) til Leger Uten Grenser sitt arbeid med flyktningkrisen ved Middelhavet. Det er ikke begrensinger for hvor mange ganger vi kan søke om bruk av kampfondet i et semester, men det settes krav til at det er en sak som trenger rask støtte og ikke til drift av fast organisasjoner. Stiller du et bevilgningsforslag må dette være sendt inn til Styret (styret@samfundet.no) minst 4 dager før møtet, og Styret vil da ta det opp ved første anledning.

Hva hvis jeg vil endre Samfundets lover? Det kan du også sende forsalg på! Lovforslag skal slås opp på Studentersamfundets tavler minst en uke før det kommer opp til behandling og kunngjøres på Samfundsmøte i nøyaktig ordlyd og med opplysning om navnet på forslagsstilleren. Før endelig avstemning over et lovforslag skal Rådet behandle det (se §9). Rådets uttalelse skal gjøres kjent før avstemning. Lovforslaget kan ikke tas opp til ny avstemning i Studentersamfundet før det er gått minst åtte uker siden den forrige avstemningen, dersom et flertall i salen stemte mot forslaget. Avvikling kan bare endres etter vedtak på to påfølgende generalforsamlinger.

Kanskje du bare har et spørsmål du vil ha besvart? Da kan du stille en interpellasjon <3 Interpellasjoner er spørsmål om Studentersamfundets indre saker, rettet til Styret, et annet organ eller en enkelt tillitsrepresentant. Den som interpellasjonen er rettet til, kan før han eller hun svarer kreve at denne blir grunngitt på møtet.

Du har også mulighet til å stille mistillit til styrende organer og tillitspersoner på Samfundet og å sende forsalg til budsjettendring. Uansett hva du vil gjøre finner du mer informasjon i Samfundets lover (https://raadet.samfundet.no/lover.html). Styret stiller seg også til disposisjon for å hjelpe deg på veien til å fremme ditt forslag.

Sponsorer
Festivaler