Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Samfundet

Samfundet bygger ut!

Studentersamfundet bygger ut! Nybygget åpner i august 2024. På denne siden kan du finne informasjon om nybyggprosjektet. Kontakt oss på nybygg@samfundet.no hvis du har spørsmål eller innspill.

Hva er nybygg?

Nybygg skal ha plass til mer av virksomheten vi allerede har på Samfundet. Vi skal bygge nye konsertscener, en blackbox, serveringslokaler og gode arbeidslokaler. Vi vil ha plass til mer aktivitet for flere, både frivillige, publikummere og andre foreninger. Prosjektet er så godt som fullfinansiert, takket være midler fra blant andre NTNU, Velferdstinget, Trondheim kommune, Sit og Reitangruppen. Totalt trengs det 250 millioner til prosjektet, så arbeidet med finansiering pågår fortsatt. Byggingen startet i januar 2022, og nærmer seg ferdig. Vi planlegger åpning i august 2024.

Samfundet

UKA

Samfundet

Mellomrommet

Samfundet

Inngang klostergata

Samfundet

Nye Edgar

Om prosjektet

Studentersamfundet i Trondhjem er Nordens største studentersamfunn, Norges tredje største konsertarrangør og hjertet i studiebyen Trondheim. Samfundet har som formål å være studentenes samlingsplass, en kulturinstitusjon og en arena for samfunnsengasjement og debatt.. Samfundet fikk sitt nåværende bygg i 1929 da det var 700 studenter i Trondheim. I dag er det nærmere 40 000, og bygget er tilnærmet det samme. Siden 60-tallet har organisasjonen ønsket å bygge ut, og i dag er de fysiske rammene så begrensede at det går direkte utover formålet til organisasjonen. Derfor er Samfundet veldig glade for å endelig bli større.

Det nye bygget vil øke kapasiteten på huset betraktelig. Foreløpig anslår vi at den totale kapasiteten blir 3600 besøkende. Nybygget får fem etasjer, og det blir overganger til det eksisterende bygget i fire av dem. Nybygget inneholder en stor konsertscene, en intimkonsertscene og en blackbox. Disse scenene vil gi enda bedre kulturopplevelser til byens studenter.

Et viktig premiss for prosjektet er at Studentmediene skal flytte tilbake til Samfundet. Disse har holdt til på Lucasbygget i lengre tid, men får nå flotte nye arbeidslokaler i Nybygg. Vi får også flere nye verksteder og produksjonsrom der de frivillige kan boltre seg.

I Nybygg får vi tre nye serveringslokaler. Dette fører også til litt omrokkering av serveringskonseptene i eksisterende bygg. Lokalene designes, prosjekteres og bygges av frivillige på huset. Bildene lengre opp er blant annet hentet fra dette arbeidet. For tiden har vi en navnekonkurranse gående, der alle medlemmer kan spille inn forslag til navn på nye og gamle lokaler. Navneforslagene skal voteres over på Samfundsmøte 16.03.2024.

Finansiering

Studentersamfundet eies og drives av sine medlemmer uten driftstilskudd. Dette er unikt i Norge. Utbyggingen er kalkulert til å koste 250 millioner kroner. Det er mange som har lyst til å være med å bidra til dette prosjektet. Per i dag har vi fått støtte fra NTNU, Trondheim kommune, Trøndelag fylke, Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim), Velferdstinget, Kunnskapsdepartementet og Reitangruppen. Alle disse bidragene er essensielle for at vi skal kunne realisere bygget.

Historikk

Da det runde røde huset vi kjenner så godt ble bygget i 1929, var det omtrent 400 studenter på NTNU. Nå er det omtrent 40 000 studenter i denne byen. Allerede i 1963 ble de første forslagene om utvidelse presentert for Storsalen. Siden den gangen har det vært mange nybyggkomitéer og mange forsøk på å sette igang bygget.

Rundt 2016 fikk prosjektet et nytt giv. Det ble fort oppdaget at området nord for Hovedbygget på Gløshaugen preges delvis av kvikkleire i grunnen. Samfundet edet arbeidet med å sikre området fra Fengselstomta til Grensen. Høsten 2018 fikk Samfundet økonomisk tilskudd fra kommunen og NTNU til å gjennomføre tiltaket med en motfylling/park langs Nidelva. 16.11.19 godkjente etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 19,5 mill. med tillegg av merverdiavgift. Fyllingen ble ferdigstilt høsten 2020.

Videre ble det sendt ut et parallelloppdrag for å finne ut hvilke arkitekter som skulle tildeles oppdraget med å tegne nybygget. Det var tre sterke forslag, og man valgte å gå videre med Eggen Arkitekter sitt forslag.

Prosjektet til Eggen Arkitekter ble lyst ut som totalentreprise i 2021, og Ruta ble valgt som entreprenør. Grunnsteinen til det nye bygget ble lagt ned av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon i Oktober 2021. Ruta startet utgraving i januar 2022. Som mange fikk med seg, førte de tidlige rundene med fundamentering til sprekker i det eksisterende bygget. Dette har skapt noen forsinkelser, og vi ligger nå an til å overta bygget i løpet av våren 2024.

Vedtak for nybygg

FAQ

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Hvis du lurer på noe om selve byggeprosessen eller bygget: prosessleder@samfundet.no. Hvis du er frivillig kan du se under kontaktinfo for å finne representanten som representerer ditt virksomhetsområde. Hvis du har andre spørsmål enn dette: nybygg@samfundet.no.

Når blir det ferdig?

Nybygg tas i bruk fra semesterstart høsten 2024.

Hva blir nytt i nybygg?

Det blir tre nye serveringslokaler og tre nye scener. Det kommer også til å bli gjort endringer i noen av lokalene som er i det eksisterende bygget.

Hvordan vil det bli i byggeperioden?

Vi er ferdige med store deler av byggingsarbeidet til nybygg. Det som gjenstår primært er fasaden og sammenkoblingen av det nye og det gamle bygget. I tillegg kommer innvending ferdigstilling og innredning.

Vi jobber fortsatt for at byggeprosessen skal påvirke både gjester og frivillige så lite som mulig, og nå som prosjektet nærmer seg ferdig blir påvirkningene mindre og mindre. Huset har vanlige åpningstider hele våren 2024..

Kommer det til å bli forsinket?

Det har vært forsinkelser i byggingen av ulike årsaker, nybygg tas i bruk den 12. August 2024.

Hvor mye koster det?

Totalt vil bygget koste 250 millioner kroner. Se mer om finansiering under “Om prosjektet”.

Hvordan ser det ut?

Se både de nyeste plantegningene og mer om de ulike lokalene under “Om prosjektet”.

Hva blir annerledes i eksisterende bygg?

De lokalene som blir koblet direkte på det eksisterende bygget vil nok se noen endringer, enten fysiske endringer eller i bruksområde. Dette gjelder spesielt Daglighallen og Knaus. Disse funksjonene er fortsatt enormt viktige for huset, men det kan hende de blir å finne andre steder på huset.

Hvor stor kapasitet har de ulike scenene?

Foreløpig kapasitet er satt, med noe forbehold om endringer grunnet evakueringsøvelser osv. Vi regner med kapasitet på:
Intim: 120 stk
Konsertsalen: 350 stk
Blackbox: 200 stk

Hvor stor kapasitet får Nybygg og gamle Samfundet tilsammen? Hvor stor kapasitet har de ulike scenene?

Total kapasitet er satt, og blir på 3600 mennesker.

Navn Epost
Trygve Poppe Leder nybygg-leder@samfundet.no
Simen Vestad Prosessleder prosessleder@samfundet.no
Mathilde Meling Studentmediene nybygg-sm@samfundet.no
Ivar Haugland Drift nybygg-drift@samfundet.no
Brede Haugland Servering nybygg-servering@samfundet.no
Emil Castillo Arrangement nybygg-arrangerende@samfundet.no
Helene Rollheim Melby Sceneteknisk nybygg-sceneteknisk@samfundet.no
Nikolaus Wieland Styret styret@samfundet.no
Hanne Daltveit Kunstnerisk nybygg-kunst@samfundet.no
Elise Anfinsen SKP skp-leder@samfundet.no
Sponsorer
Festivaler