Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Studentersamfundet viser støtte til Palestina

På Samfundsmøte "Gaza: Sannhet i Grenseland" den 18. november ble følgende resolusjonsforslag vedtatt av storsalen:

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte i Storsalen 18. november 2023, fordømmer Israels angrep på Gaza,
og kaller dette et pågående folkemord. I kraft av dette vedtaket, og for å tydelig vise solidaritet med det palestinske folk, skal det
palestinske flagget vises tydelig på gesimsen mens huset er stengt i eksamensperioden.”

Forslaget fremmes av Agnes Strandbu, Bertine Bøe, Isak Kvandal, Markus Woxholt, Olav Skogrand og Magnus Vold Rygge

Styret vil etter beste evne etterleve dette resolusjonen som er vedtatt og det palestinske flagget vil vises på gesimsen i eksamensperioden høsten 2023.

Sponsorer
Festivaler