Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Knaus
Arrangør Samfundets Debattkomité
Samfundets Debattkomité (SDK)
Dato 3. april
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Onsdagsdebatt: Havbunnen: Gullgruve eller Miljøkatastrofe?

Blir gruvedrift på havbunnen Norges neste store næringseventyr eller en ny miljøkatastrofe?

Hvis verden skal dekarbonisere, vil den trenge 6,5 milliarder tonn metaller mellom nå og 2050, ifølge tenketanken energy transitions commission.

Havbunnen utenfor norskekysten er antatt å være full av gull, kobber, sink og sølv. I 2021 la NTNU frem en rapport basert på fem års studier og prøvetaking. Der anslo de at det var snakk om mineraler verdt nærmere 1000 milliarder. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 30 millioner kroner til nettopp kartlegging av havbunnsmineraler, og 9. Januar i år åpnet Norge opp for nettopp leting etter mineraler på havbunnen.

Samtidig pekes det på økosystemer som har utviklet seg over mange millioner år, som kan være av stor verdi for verden og mennesker i fremtiden. WWF mener blant annet at man må unngå gruvedrift på havbunnen før det er bevist at slike inngrep kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og opprettholdelse av naturens egne livsviktige funksjoner.

Men hva handler alt dette egentlig om? Hva finnes der nede som vi trenger? Må vi egentlig grave på havbunnen, er det ikke nok metaller på land? Hva vil skje med livet i havet hvis vi begynner å rote der nede i dypet? Og er det i det hele tatt mulig å få til med den teknologien vi har i dag? Og hvis ikke; når får vi teknologien vi trenger?

Med oss i panelet har vi:
Kaja Lønne Fjærtoft, seniorrådgiver bærekraftig hav WWF
Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler