Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Knaus
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 1. februar
Tid 19.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Foredrag: PISA-krise eller? // Knaus

Velkommen til foredrag om PISA-undersøkelsen

Nylig viste den siste PISA-undersøkelsen at norske elever presterer svakere i både lesing, matematikk og naturfag sammenlignet med tidligere undersøkelser. I kjølvannet av dette har debatten om PISA-testen på nytt blusset opp. Er vi vitne til nok et PISA-sjokk? Lærer norske elever mindre på skolen enn elever i andre land? Er nivået i norsk skole nedadgående? Eller overtolkes resultatene av en test som i liten grad kan si noe om kvaliteten i norsk skole og elevers kunnskapsnivå?

I foredraget vil Ingvil Bjordal, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU gå inn i noen av disse spørsmålene. Bjordal har i sin forskning jobbet med de siste utdanningsreformene og sett på hvordan blant annet PISA-testen har vært betydningsfull for styring av utdanningssektoren de siste 20 årene, men også hvordan testen samt dreining i skolen etter hvert har møtt sterk kritikk.


Dørene åpner 18:45

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler