Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør ISFiT
ISFiT (ISFiT)
Dato 13. februar
Tid 18.00 - 19.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

ISFiT: Press freedom under pressure // Storsalen

Hva slags konsekvenser har journalisters manglende mulighet til å kunne rapportere fritt om samfunnsforhold?

Journalisters mulighet til å fritt kunne rapportere om samfunnsforhold er fundamentalt i ethvert demokrati. Deres reportasjer om ulike temaer er sentrale i arbeidet med å informere innbyggere om myndighetenes handlinger, i tillegg til å holde dem ansvarlige overfor befolkningen. Dette gjør pressefriheten til en av demokratiets mest grunnleggende bestanddeler. Likevel ser man i dag at pressefriheten er under stadig økende angrep rundt om i verden. Reportere uten grensers pressefrihetsindeks for 2022 viser at rekordhøye 28 land blir rangert som «veldig dårlig» når det kommer til pressefriheten i landet. Hva slags konsekvenser har dette for demokratiet? Hvordan havnet vi i denne situasjonen, og hvilke løsninger finnes det?

For å diskutere disse viktige spørsmålene kommer vinneren av Studentenes Fredspris for 2023, DOXA Magazine.

DOXA Magazine

DOXA Magazine er vinneren av Studentenes Fredspris for 2023. De er et online, studentdrevet magasin som ble stiftet i Moskva i 2017. Arbeidet deres har avdekket korrupsjon og seksuell trakassering på universiteter, dokumentert statlig forfølgelse, og kjempet mot myndighetenes desinformasjon. Til tross for Russlands økende autoritarianisme fortsetter DOXA å kjempe for pressefrihet og ytringsfrihet, selv om de blir møtt med trusler og forfølgelse. Arbeidet deres viser verden virkeligheten og konsekvensene av Russlands sensur, ved å rapportere om situasjonen til studenter som er utsatt for politisk forfølgelse, sensur som følge av deres akademiske arbeid, eller som blir utvist fra institusjoner som følge av at de har vært kritiske.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler