Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 3. februar
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

[AVLYST] Foredrag: Keynes - Hvordan endre verden på ti år // Klubben

I disse dager vedtas president Bidens seneste krisepakke for å få den amerikanske økonomien på fote etter koronakrisen. Tanken om at kriser skal møtes med økt offentlig pengebruk er tilskrevet den britiske økonomen John Maynard Keynes.

Vi må desverre meddele at foredraget igjen har blitt avlyst

Så store og alminnelige ble koronakrisepakkene at det virker rart å tenke på at en ikke må lenger tilbake enn eurokrisen i 2010 for å finne en utbredt motvilje mot å møte økonomiske kriser med mer statlig pengebruk. Koronakrisen kan fremstå som en triumf for en økonomisk modell og et syn på økonomiske kriser som har sitt utspring i en teori lansert av John Maynard Keynes i The General Theory of
Employment, Interest and Money.

Videre påpeker Reinertsen i sin bok at det i dag virker som at Keynes på samme tid inspirerer både politikkmakerne på innsiden og utfordrerne deres: Økonomen Ann Pettifor med sin alternative finansteori, økonomen Mariana Mazzucato som vil gi staten en større rolle i den teknologiske utviklingen og den tidligere greske finansministeren Yanis Varoufakis med sitt alternative forslag til statsgjeldskriser og europeisk økonomisk samarbeid har alle mer eller mindre klare linjer tilbake til John Maynard Keynes.

Reinertsen vender i boken tilbake til Keynes’ originaltekster, og følger sporene fra disse gjennom politikken og økonomifaget og inn i dagens samfunnsdebatter.

Maria Berg Reinertsen (f. 1980) er samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Der skriver hun blant annet om økonomiske temaer for folk som ikke nødvendigvis er interessert i økonomi. I 2010 utga hun den kritikerroste Ligningen for lykke. Tallene, tankene og tilfeldighetene bak den rådende økonomiske fornuft.Hun har utgitt biografien Henriette Schønberg Erken. En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken, som kom i 2013. For denne boken fikk hun Bokhandelens Sakprosapris for forfattere i 2014. I 2017 utga hun Reisen til Bretton Woods, som hun fikk NTNUs sakprosapris for. For sin økonomiformidling som forfatter og journalist fikk hun i 2018 Språkrådets Språkpris.

Førstemann til mølla, 40 plasser!

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler