Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Utenfor Huset
Arrangør ISFiT
ISFiT (ISFiT)
Dato 13. februar
Tid 18.00 - 19.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense Ingen aldersgrense

ISFiT: Decolonizing Knowledge

Kallet for en Kosmopolitisk Utdanning

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=wvQQIOSwqzw&ab_channel=ISFiTtube

Strukturen til moderne utdanning i de fleste land, vil de fleste si er basert på en vestlig forståelse av utdanning. Forkjempere for en mer mangfoldig læreplan har argumentert at den vestlige utdanningsmodellen spredte seg til andre deler av verden gjennom kolonialismen. Mange vil imidlertid også argumentere at den moderne vestlige akademika allerede en av de mest mangfoldige i verden, og at inkluderingen av professorer og studenter fra andre bakgrunner og land er et testament til inklusiviteten til det moderne vestlige akademika. Denne debatten vil derfor være en diskusjon mellom akademikere som støtter bevegelsen for å avkolonisere høyere utdanning, skeptikere av denne bevegelsen, og representanter fra respekterte utdanningsinstitusjoner.

Med oss for å diskutere dette har vi:

Anne Borg
Anne Borg er rektor på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk og har en doktorgrad i fysikk. Avkolonisering av akademia handler for mange ikke bare om humaniora, men også om matematikk og naturvitenskap. Som Norges fremste universitet i ingeniørfag og naturvitenskap, hvordan forholder NTNU seg til bevegelsen som oppfordrer til avkolonisering av akademia?

Oludamini Ogunnaike
Oludamini Ogunnaike er assisterende professor i religionsstudier ved universitetet i Virginia. Han har en doktorgrad i Afrika studier og religionsstudier fra Harvard universitet. Hans akademiske interesser inkluderer de filosofiske og spirituelle dimensjonene ved de islamske- og urfolktradisjonene i vest og nord-Afrika. Han har undervist, forelest og skrevet om et bredt utvalg av emner inkludert sufisme, islamsk kunst, afrikansk filosofi, rase, og kolonialitet.

Sunniva Folgen Høiskar
Sunniva Folgen Høiskar er lederen for SAIH, Studentenes og akademikernes Internasjonale hjelpefond. SAIH har vært involvert i avkolonisering av akademia debatten i Norge. I 2018 opplevde hun både ros og kritikk etter å ha godkjent en resolusjon som oppfordret til avkolonisering av høyere utdanning. I 2020 publiserte hun “En Introduksjon til Avkoloniseringen av Akademia”, hvor hun viser hvordan norske studenter kan delta.

Lasse Hodne
Lasse Hodne er professor i kunsthistorie ved NTNU. Hans forskningsfelt er italiensk middelalder og renessanse kunst, i tillegg til klassisk kunstteori. Han er også gruppeleder i PoeticA; et EEA-sponset forskningsprosjekt om nevroestetikk. I løpet av de siste årene har han publisert flere artikler som utfordrer utbredte forestillinger om forholdet mellom nyklassiske kunstteoriers vurdering av gresk billedhuggerkunst og dets syn på rase.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger, og har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Strasbourg. Han arbeidet med blant annet retorikk, tolkningsteori (hermeneutikk), eldre og nyere litteratur, og arbeider nå med en bok om laisitets problematikken i Frankrike. Han er også fast skribent i Dag og Tid siden 2001, og i 2020 deltok han i diskusjoner som er relevante for avkolonisering debatten.

Mary Frances Berry
Mary Frances Berry er Geraldine R. Segal professor i American Social Thought og professor i historie. Hun mottok sin Ph.D. i historie fra Universitetet i Michigan, og jus graden fra Det juridiske fakultet ved universitetet i Michigan. I tillegg til å ha skrevet 12 bøker, har hun vært medlem av U.S. Commission on Civil Rights. Hun tjente som kommisjonsleder fra 1993 til 2004. Berry har mottatt mange priser og 35 æres-doktorgrader. Hun underviser i amerikansk jus historie, og jus og sosialpolitikk historie.

Moderator: Emil Øversveen
Emil Øversveen jobber som postdoktor stipendiat i sosiologi på NTNU. Hans forskning fokuserer på sosial ulikhet, helse og medisin, og den sosiale organiseringen av velferdsstaten, og han underviser for tiden sosialteori, kritisk teori, og feminist teori. Øversveen har lang erfaring med å holde og å organisere offentlige og vitenskapelige paneldebatter, og modererte en debatt om avkolonisering av akademia, arrangert av Trondheim Litteraturhus i 2018.

Medlemsbilletter kan omgjøres til ikke-medlemsbilletter mot et mellomlegg i hoveddøren under åpningstid på konsertdagen. Før du kommer til Samfundet må du sette deg inn i våre smittevernsrutiner. De finner du her

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler