Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Styret

 

Styret er et av Samfundets styrende organ, sammen med Rådet og Finansstyret. Styret danner Studentersamfundets politiske profil, er Samfundets ansikt utad og arrangerer Samfundsmøter forholdsvis hver lørdag. Fra og med høsten 2016 har Styret i tillegg arrangert jevnlige onsdagsdebatter, der ønsket er å skape et større lavterskeltilbud innen debatt og politikk. Det er Styrets oppgave å lede foreningen Studentersamfundet i Trondhjem gjennom å sette både eksterne og interne dagsaktuelle tema på agendaen.

Styret består av minimum 6 medlemmer, og velges for et år av gangen. Storsalen velger Samfundets leder, som selv velger sitt styre. Styret har også en undergruppe, Samfundets Debattkomité.

Har du lyst til å slå av en prat med oss i Styret er du hjertelig til å slå av en prat når du ser oss rundt på Samfundet, eller ta direkte kontakt med oss på email eller tlf.

Styret 2022 - 2023

Navn Telefon E-post
Una Onsrud Leder 472 36 033 leder@samfundet.no
Annika B. V. Taule Nestleder 902 35 797 nestleder@samfundet.no
Næjla Kappfjell PR-ansvarlig 993 24 762 styret-pr@samfundet.no
Frøy Elisabeth Hamstad Kommunikasjonsansvarlig 980 19 036 styret-presse@samfundet.no
Kristoffer Meggelæ Pedersen Huskoordinator 941 69 397 styret-huskoordinator@samfundet.no
Annika B. V. Taule Økonomiansvarlig 902 35 797 styret-oko@samfundet.no
Oda Liang Arrangementsansvarlig 469 69 215 styret-arrangement@samfundet.no
Gael Peebles Temaansvarlig 410 64 050 styret-temaansvarlig@samfundet.no
Daria Barjaktarevic Debattansvarlig 987 68 850 debattansvarlig@samfundet.no
Sponsorer
Festivaler