Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Samfundets Debattkomité

Styret har også en undergruppe, Samfundets Debattkomité, som sammen med temakoordinatorene jobber med temaene rundt Samfundsmøtene og arrangerer Onsdagsdebattene og andre tematiske arrangementer.

Kontaktperson: Mathilde Breda Enkerud

Telefonnummer: 458 87 956

E-post: debattansvarlig@samfundet.no

Sponsorer
Festivaler