Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Styrets debattkomité

Styret har også en undergruppe, Styrets Debattkomité, som sammen med temakoordinatorene jobber med temaene rundt Samfundsmøtene og arrangerer Onsdagsdebattene og andre tematiske arrangementer.

Kontaktperson: Jakob Oseid

Telefonnummer: 942 67 329

E-post: debattansvarlig@samfundet.no

Sponsorer
Festivaler