Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Millionavtale mellom Sit og Samfundet

Mandag 29.01.2024 skrev Sit og Studentersamfundet under på en avtale som bidrar til at Sit samlet bidrar med 75 millioner til Nybygg. Det nye tilbygget er planlagte åpnet til høsten (15. august) og disse pengene er svært velkommen for å fullføre Samfundets planer. Av de 75 millionene kommer 45 av dem som et resultat et vedtak fra Velferdstinget. Dette kan vi på Samfundet takke studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim for og vi håper Nybygget betaler tilbake med muligheten for masse ny aktivitet og arrangementer for både byens og tilreisende studenter.

Lisbeth Glørstad Aspås (Adm.dri. i Sit) sier følgende -
Sit er en ideell organisasjon som jobber til beste for studentene. Samfundet er på mange måter hjertet i studentfrivilligheten, og en institusjon i Trondheim. Vi er svært glade for å kunne bidra til realiseringen av nybygget ved Samfundet

Sit har vært med på å jobbe mot å oppnå drømmen om et nybygg helt fra begynnelsen av og for å takke for denne varige støtten vil vi gi den nye konsertscenen i Nybygg (Blackbox) et navn som kan representere dette gode samarbeidet.

Sponsorer
Festivaler