Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

15 000 kr til Leger Uten grenser

På Samfundsmøtet 04.11.23 vedtok storsalen å benytte seg av Studentersamfundets kampfond, og å gi 15 000 kr til leger uten grenser sitt arbeid i Middelhavet. Forsalget ble fremmet for første gang på Samfundsmøtet "Flukten over Middelhavet" den 16.09.23. Det ble der gitt overveldende flertall, men da det akkurat ikke var 100 medlemmer i salen var man ikke vedtaksdyktig på dette møtet. Det ble dermed valgt å stille forslaget på nytt.

Ordlyden til forslaget går som følger:

"Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte Lørdag 16. September 2023 bevilger herved 15.000kr (10%) fra Studentersamfundets Kampfond til Leger uten Grensers redningsarbeid i Middelhavet. Det sentrale Middelhavet er en av verdens dødeligste migrasjonsruter, likevel legger mange mennesker til stadighet ut på flukt over Middelhavet mot Europa. Disse menneskene er i en ekstremt sårbar situasjon. Midler som går til Leger Uten Grensers søk- og redningsarbeid i Middelhavet, går både til det direkte redningsarbeidet og til å yte nødvendig helsehjelp om bord på redningsskip."

Forslaget er fremmet av Studenter Uten Grenser Trondheim

Sponsorer
Festivaler