Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Samfundet + SpareBank 1 = Partnere

Arbeidet med Nybygg er alt godt i gang, og vi kan glede oss over å se bygget på fengselstomta reise seg. Snart er bygget kledd med vegger, og om ikke lenge flytter vi inn. Det er fortsatt noen utgifter igjen knyttet til å innrede det nye bygget. Sammen med SpareBank 1 SMN er vi ett skritt nærmere et fullt funksjonelt Nybygg der vi kan invitere våre medlemmer, studenter og hele Trondheims befolkning! Vi får 1 million kr årlig i to år fremover, men mulighet til å forlenge avtalen med ytterligere 2 år.

Som en del av denne avtalen skal partene arrangere “Næringsdriv” i Studentersamfundets lokaler. Dette er ment å være en møteplass/konferanse med mål å løfte frem og utvikle Midt-Norges teknologiske, økonomiske og menneskelige ressurser ved å knytte sammen næringsliv, akademia og studenter. Det vil under “Næringsdriv” være ekstra vekt på å knytte studenter nærmere Trondheim både under og etter studiene. For å få til dette vil Studentersamfundet være den naturlige møteplassen.

Sponsorer
Festivaler