Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Du måste flytta på dej!

I disse dager har Velferdstinget en kampanje gående der de oppfordrer studentene til å melde flytting slik at de kan stemme ved valget til høsten. Det er kanskje ikke alle som tenker over det, men ved å stemme ved kommunevalget i den kommunen du bor i, får valget en mye mer reell påvirkning på ditt liv. Vil du egentlig ha sykkelstier? Er busstilbudet for dårlig? Blir søppelbøttene utenfor kollektivet ditt aldri tømt? Slike hverdagsproblemer skapes og løses i kommunen, og det er viktig at du utøver den makten du har ved kommunevalget.

Det er i Trondheim vi studerer, drikker øl, tar buss og jobber. Det er her vi lever. Allikevel vil din stemme ikke berøre resten av studenttilværelsen. 35 000 studenter kan gjøre en forskjell i Trondheim kommune, men bare hvis vi er registrert som beboere, som i dag er under 10% av oss. Frivilligheten har en stor rolle i Trondheim, og det er klart det finnes et sosialt engasjement. Bruk engasjementet til å gjøre byen mer studentvennlig!

Kommunens tilbud er også viktig om noe skulle skje deg. Dersom du skulle bli syk, er legevakta det eneste reelle alternativet for hjelp. Oppfølging og henvisninger må fortsatt gå igjennom fastlegen din i hjemkommunen. Dersom alle i dag skulle hatt fastlege i Trondheim, hadde kommunen manglet tilbud til 30 000 mennesker. Derfor er det viktig å få kommunen til å ta ansvaret det er å skaffe fastleger nok til alle, og for oss å bruke tilbudene Hvis du skulle miste studiestøtten og studentbolig, er det hjemkommunen som er pliktig å gi deg bolig. Har du ikke meldt flytting, betyr det at du vil få bolig i Tromsø, Gjøvik, Kristiansand eller hvor enn du er fra. Da blir det vanskelig å gå på forelesninger i R2. Ved å melde flytting stiller du som student Trondheim kommune ansvarlig for å dekke alle behovene og rettighetene vi skal ha. Ved å forbli i hjemkommunen din, mister du i praksis tilgangen til mange av disse.

Fristen for å melde flytting er 30. Juni. Og det er kjempeenkelt!

Steg 1: Åpne nettleseren din og gå inn på www.skatteetaten.no

Steg 2: Gå inn på «Folkeregister» > «Flytte» > «Flytte i Norge»

Steg 3: Lever flyttemelding elektronisk

Sponsorer
Festivaler