Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Samfundet åpner igjen

Åpning
10. august åpner vi dørene kun for fadderukene og de nye studentene. Dette er for å sikre at de nye studentene i byen får muligheten til å bli kjent med Samfundet på lik linje som det resterende medlemmer har fått. Den 24. august åpner vi døren for alle våre medlemmer. Merk deg at Samfundet den kommende tiden er nødt til å prioritere våre medlemmer, som vil si at du kun har inngang dersom du er medlem på huset. Medlemskap kan kjøpes på Akademika, i LUKA eller på stands på Samfundet.

Soneinndeling
Per i dag har vi strenge kapasitetsbegrensninger. Vi har delt Samfundet inn i fem ulike soner der hver sone har kapasitet opp mot 200. De fem sonene vil ha ulike innganger, og det vil ikke være mulig å bevege seg mellom de ulike sonene.

  • Rød sone (Inngang A - Hovedinngangen) - Storsalen og Rundhallen

  • Blå sone (Inngang B - Glasshuset) - Bodegaen og Strossa

  • Lilla sone (Inngang B - Glasshuset) - Klubben

  • Gul sone (Inngang C - Inngangen til Lyche) - Lyche

  • Grønn sone (Inngang D - Bakdøra) - Daglighallen, Selskapssiden og Edgar

Påmeldingssystem
For å unngå lang kø i helger og ved arrangementer har vi opprettet et digitalt påmeldingssystem. For å bruke dette må du først kjøpe og registrere medlemskap. Registrering gjør du på medlem.samfundet.no. Deretter kan du gå inn på samfundet.no/arrangement og på høyre side vil du se om arrangementet har billettpris eller er et gratisarrangement. Inne på medlem.samfundet.no er det en oversikt over hvilke arrangementer du er meldt på, hvor du også kan avbestille dersom du ikke kommer og vil gi plassen over til noen andre. Hverdagene vil per i dag fungere som vanlig med unntak av spesielle arrangementer. Helse og sikkerhet er vår største prioritering, og det er enormt viktig for oss at medlemmene våre følger instruksen som har blitt satt. Det er også forventet at man holder seg hjemme dersom man ikke føler seg i form. Vi gleder oss masse til å se dere igjen!

Sponsorer
Festivaler