Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Samfundet som organisasjon

 
Samfundet som organisasjon består av tre styrende organer, Styret, Finansstyret (FS) og Rådet. Administrative oppgaver gjennomføres av Administrasjonen, som består av de ansatte på Samfundet. Samtidig som disse organene utgjør en viktig rolle, er medlemmenes støtte likevel kjernen i alle viktige avgjørelser på Samfundet. Derfor er Samfundets aller høyeste organ Samfundsmøtet, hvor alle medlemmer har stemmerett og sjansen til å reise seg og si sin mening.

img1


Samfundsmøtet

Samfundsmøtet er Samfundets høyeste organ. Dette betyr at det er Samfundsmøtet som vedtar budsjetter, regnskap, resolusjoner, medlemmer til de styrende organene m.m. Alle medlemmer av Samfundet har stemmerett på Samfundsmøtet og det er her medlemmenes stemme kan høres. Vi sier også at Samfundet har Norges frieste talerstol og på Samfundsmøtet skal alle kunne reise seg for å si sin egen mening.

Samfundsmøtet arrangeres hver lørdag og har ulike temaer i tillegg til andre saker som må behandles. Vanlige møtepunkter på Samfundsmøtet er politisk 5-minutt, innlegg fra gjester, kunstnerisk innslag og sofaprat.


Styret

Styret av Studentersamfundet er valgt direkte gjennom leder i Storsalen. Styrets ansvar er å arrangere Samfundsmøter, representere Studentersamfundet i offentlige sammenhenger og danne Samfundets politiske profil. Styret har også disiplinæransvar, noe som betyr at de avgjør hvilke konsekvenser det får om du bryter noen av Samfundets regler. Les mer om styret her.

Debattkomiteen

Samfundets Debattkomité er en undergruppe av Styret. Vi består av 6 funksjonærer som planlegger, arrangerer og ordstyrer Onsdagsdebattene på huset. Det kan være alt fra en lokal kulturdebatt, til debatt om store politiske saker. I panelet har vi ofte profilerte politikere og samfunnsdebattanter. Sees på debatt!. Les mer her.

Kontakt: styret@samfundet.no


Gjengene

Samfundet består av omtrent 1700 frivillige, og alle disse frivillige hører til samfundets gjenger. Gjengene på samfundet er enten driftende, tekniske eller kunstneriske, og alle disse bidrar til å gjøre Samfundet til det unike samlingspunktet det er. Les mer om alle gjengene her.

Kontakt: se gjengenes undersider


Finansstyret (FS)

Finansstyret har ansvaret for økonomien på Samfundet og de store organisatoriske linjene. Finansstyret består av minimum seks medlemmer valgt av Storsalen. Les mer om FS på deres nettsider her.

Kontakt: fs@samfundet.no


Rådet

Rådet er Samfundets kontrollorgan, som betyr at de følger opp at FS og Samfundsmøtet følger Samfundets lover. Rådet velges av Storsalen etter innstilling fra Styret, og du kan se de sittende medlemmene og lese mer om Rådets arbeid på nettsidene her.

Kontakt: raadet@samfundet.no


Administrasjonen

Administrasjonen er de ansatte på Samfundet, og deres overordnede er Daglig leder på Samfundet. Administrasjonen er ansvarlige for koordinering og utleie, regnskap, vakthold, vaktmestertjenester, renhold, resepsjonen Luka, og alt annet som som skal til for at Samfundet skal gå rundt. Prosessleder for Nybygg er også ansatt gjennom Administrasjonen. Les mer her.

Kontakt: admin@samfundet.no

Sponsorer
Festivaler