Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Diversegjengen

D-Gjengens (DG) arbeidsområde er vedlikehold og ombyggingarbeider på Studentersamfundet. D-Gjengen ble først dannet under UKA, først som Snekkergjengen og deretter som D-Gjengen fra UKA-55. D-Gjengen ble opprettet som fast husgjeng og stiftet 23. oktober 1976. D-Gjengen besto den gang av 8 funksjonærer, men dette er nå utvidet til 10, og har nå alltid minst en elektriker med fagbrev.

Under UKA er det D-Gjengen med hjelp av UKE-funker som bygger UKAs tradisjonelle UKE-prosjekt. Elektriker(ne) danner da egen gjeng (Elektrikergjengen, heretter E-Gjengen), som tar seg av det elektriske arbeidet med UKE-prosjektet. D-gjengen er Samfundets verktøy- og kunnskapskilde når det gjelder større og mindre oppussings- og reparasjonsarbeider.

Kontaktperson: Trym Eidsten

Telefonnummer: 486 01 287

E-post: dg@samfundet.no

Hjemmeside: http://dg.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler