Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 15. April
Time 18:00 - 20:00
Ticket Free entrance
Age limit No age limit

Samfundets General Assembly

Information in English will follow shortly.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årets generalforsamling!

Under gjeldende restriksjoner vil det ikke være mulig å arrangere fysisk generalforsamling, og per nå vil generalforsamlingen bli heldigital. Vi ser an hvorvidt det vil bli muligheter for fysisk oppmøte frem til mandag 12. april.

En gang i året avholder Studentersamfundet generalforsamling. Dette møtet er åpent for alle medlemmer, og her vil du kunne få innsikt i Studentersamfundet som organisasjon. Gjennom årsmelding og regnskap vil du få vite hvordan fjoråret gikk. Vi skal også kunngjera livsvarige- og æresmedlemmer og velge medlemmer til Finansstyret.

Finansstyret (FS) er en av tre styrende organer på Studentersamfundet, sammen med Styret og Rådet. FS har ansvaret for forvaltningen av Studentersamfundets eiendommer, kapital og driftsmidler med et råd som kontrollerende instans. I tillegg har de fullmakt til å handle på vegne av Studentersamfundet i alle saker som berører den økonomiske driften av Studentersamfundet og Samfundsbygningen. I FS vil blant annet viktige avgjørelser om oppføring av utbygging av Samfundsbygningen bli tatt.

Rådet har innstilt følgende personer til Finansstyret for de neste to årene: Dag Herrem, Amund Aarvelta og Ragnhild Nøstvold. Ved valg av tillitsrepresentanter har alle medlemmer med gyldig medlemsskap mulighet til å stille.

Styret vil også presentere kandidater til livsvarig- og æresmedlemsap ved Studentersamfundet. Disse skal godkjennest av medlemmene på generalforsamlingen, og blir kunngjort mandag 12. april.
Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen.

Årsmeldingen fra Finansstyret for 2020 finner du her:
https://samfundet.no/upload/documents/files/000/000/823/FINANSSTYRETS_BERETNING_2020.pdf?1617184813

Regnskapet for 2020 finner du her: https://samfundet.no/upload/documents/files/000/000/822/A%CC%8Arsregnskap_2020_signert.pdf?1617184739

Revisors beretning for 2020 finner du her:
https://samfundet.no/upload/documents/files/000/000/824/Studentersamfundet_revisjonsberetning_2020_signert.pdf?1617184851

Vel møtt!

Member's tickets can be changed to non-member's tickets, by paying the difference at the main door on the day of the concert.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals