Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 24. February
Time 18:00 - 21:00
Ticket Registration
Age limit 18 years

This event will be in Norwegian

This event will be in Norwegian

Onsdag 24. februar er det tid for ledervalg på Samfundet. Ta med medlemskortet ditt og kom til Storsalen for å være med på å bestemme hvem som skal lede Studentersamfundet det neste året. Har du lyst til å lede en av de viktigste institusjonene for studenter i Trondheim? Meld ditt kandidatur!

Som leder av Samfundet har man ansvaret for å representere Huset utad. I tillegg skal lederen forme den politiske profilen til Samfundet gjennom debatter og Samfundsmøter. Det er også massevis av rom for å involvere seg i prosjekter som ligger nært ens eget hjerte.

Vervet gir deg store opplevelser, muligheter og utfordringer. Vil du sette temaer for debatter og Samfundsmøter? Være en essensiell part i ferdigstillingen av nybygg? Jobbe for å at Trondheim fortsatt skal være Norges beste studentby? Det kreves ingen spesifikke forkunnskaper, kun et stort engasjement. Opplæring vil bli gitt før tiltredelse som leder 17. Mai.

Valget foregår i Storsalen, og alle medlemmer har stemmerett ved valget. Etter appeller og utspørring av kandidatene stemmer vi, og til slutt sitter en av kandidatene igjen som leder av vårt kjære Runde Røde.

Dersom du er interessert i å stille som leder eller kjenner noen du mener burde gjøre det, ta kontakt ved med nåværende leder Karen Mjør på 909 81 195 eller leder@samfundet.no for en uforpliktende prat!

Dersom du ønsker å melde ditt kandidatur kan du gjøre det på et Samfundsmøte, eller sende en mail til leder@samfundet.no.

——

Det blir digitalt valg. Les mer om dette på samfundet.no/valg.

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no eller send melding på Facebook.

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no.

Valget streames på samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal. Valget blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Før du kommer på Samfundet er det viktig at du har satt deg inn i våre rutiner. De finner du her: samfundet.no/smittevern.

Member's tickets can be changed to non-member's tickets, by paying the difference at the main door on the day of the concert. Before you enter Samfundet you have to familiarize yourself with our infection control routines. You will find them here

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals