Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 24. april
Tid 18.00 - 20.00
Billett 0,- / 50,-
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Samfundets Generalforsamling

En gang i året avholder Studentersamfundet generalforsamling. Her blir blant annet årsmelding og regnskap presentert for godkjenning.

Studentersamfundet er en organisasjon, og som organisasjoner ellers avholder også vi generalforsamling. Her møter Samfundets medlemmer, og som medlem er du medeier av Samfundet. Deltagelse er makt!

Dagsorden for møtet vil bli lagt ut her(https://www.samfundet.no/saksdokumenter#styret) når den er klar. Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen. Studentersamfundets årsberetning blir lagt ut her når den er klar.

For reservasjon av bord sender du mail til styret-bordreservasjon@samfundet.no. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møtet.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler