Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Hele huset
Arrangør Styret
Styret
Dato 16. april
Tid 23.59 - 01.59
Billett Gratis inngang
Aldersgrense Ingen aldersgrense

Samfundet reviderer valgsystemet

Samfundet jobber med et lovendringsforslag angående valgsystemet.

Vi er ute etter din opplevelse av valgsystemet slik det er i dag og lurer på om du kunne svart på denne undersøkelsen: www.samfundet.no/valgundersokelse

Hvis du har andre innvending til valgsystemet og hvordan det kan forbedres. Vennligst ta kontakt på styret-valgsystem@samfundet.no

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler