Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret og ISFiT
Dato 22. mars 2023
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Presidentvalg ISFiT 2025

Vi skal velge ISFiTs neste president! 22. mars markerer starten på ISFiT-25. Valget avholdes på engelsk

ISFiT arrangeres annethvert år i Trondheim og er verdens største internasjonale studentfestival med et tema av sosial og politisk karakter med internasjonal relevans. Festivalen samler over 450 studenter fra hele verden til 11 dager med idéutveksling, diskusjon, debattmøter, kulturelle opplevelser og nettverksbygging. Som president har du ansvaret for å stake ut retningen til festivalen og bygge den opp fra grunnen av. Til den tilslutt drives av over 450 engasjerte Trondheimsstudenter. Hver presidentkandidat må presentere temaet de vil at ISFiT 2025 skal fokusere på. Det kreves ingen spesifikke forkunnskaper for vervet, og den nye presidenten vil få solid opplæring og erfaringsoverføring fra forrige styre. Valget skjer gjennom urnevalg der Samfundets medlemmer avgjør utfallet. Kandidatene får presentere seg fra talerstolen, og blir deretter stilt spørsmål fra salen. Til slutt får hver kandidat holde en avslutningsappell. Har du motivasjon til å bære ISFiT 2025 eller vil du påvirke valgutfallet? Bruk taleretten til å spørre ut kandidatene, og stemmeretten til å avgjøre hvem som vinner.

Har du spørsmål om vervet send mail til president@isfit.no

Forhåndsmeldte kandidater:
Martin Støldal Gjervan
Aurora Kolstad

Bordreservasjon er også tilgjengelig ved å sende mail til styret-bordreservasjon@samfundet.no.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler