Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 15. april
Tid 18.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense Ingen aldersgrense

Samfundets Generalforsamling

Samfundet møtes til generalforsamling!

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årets generalforsamling!

Under gjeldende restriksjoner vil det ikke være mulig å arrangere fysisk generalforsamling, og per nå vil generalforsamlingen bli heldigital. Vi ser an hvorvidt det vil bli muligheter for fysisk oppmøte frem til mandag 12. april.

En gang i året avholder Studentersamfundet generalforsamling. Dette møtet er åpent for alle medlemmer, og her vil du kunne få innsikt i Studentersamfundet som organisasjon. Gjennom årsmelding og regnskap vil du få vite hvordan fjoråret gikk. Vi skal også kunngjera livsvarige- og æresmedlemmer og velge medlemmer til Finansstyret.

Finansstyret (FS) er en av tre styrende organer på Studentersamfundet, sammen med Styret og Rådet. FS har ansvaret for forvaltningen av Studentersamfundets eiendommer, kapital og driftsmidler med et råd som kontrollerende instans. I tillegg har de fullmakt til å handle på vegne av Studentersamfundet i alle saker som berører den økonomiske driften av Studentersamfundet og Samfundsbygningen. I FS vil blant annet viktige avgjørelser om oppføring av utbygging av Samfundsbygningen bli tatt.

Rådet har innstilt følgende personer til Finansstyret for de neste to årene: Dag Herrem, Amund Aarvelta og Ragnhild Nøstvold. Ved valg av tillitsrepresentanter har alle medlemmer med gyldig medlemsskap mulighet til å stille.

Styret vil også presentere kandidater til livsvarig- og æresmedlemsap ved Studentersamfundet. Disse skal godkjennest av medlemmene på generalforsamlingen, og blir kunngjort mandag 12. april.
Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen.

Årsmeldingen fra Finansstyret for 2020 finner du her:
https://samfundet.no/upload/documents/files/000/000/823/FINANSSTYRETS_BERETNING_2020.pdf?1617184813

Regnskapet for 2020 finner du her: https://samfundet.no/upload/documents/files/000/000/822/A%CC%8Arsregnskap_2020_signert.pdf?1617184739

Revisors beretning for 2020 finner du her:
https://samfundet.no/upload/documents/files/000/000/824/Studentersamfundet_revisjonsberetning_2020_signert.pdf?1617184851

Vel møtt!

Medlemsbilletter kan omgjøres til ikke-medlemsbilletter mot et mellomlegg i hoveddøren under åpningstid på konsertdagen. Før du kommer til Samfundet må du sette deg inn i våre smittevernsrutiner. De finner du her

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler