Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 16. november 2019
Tid 18.00 - 22.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 18 år

Samfundsmøte: H8ers - fra tull til terror

Hva får unge menn til å erklære rasekrig på nettforum, lade våpenet og utføre et terrorangrep?

Angrepene i New Zealand, El Paso og mot Al-Noor moskeen i Bærum senest i august har etterlatt verden i sjokk og vantro. Angrepene er utført av enkeltpersoner, men det høyreekstreme tankegodset deles av store, globale fellesskap på nett. Gjerningsmennene har til felles at de har tilbragt mye tid på de såkalte chanforumene, og lagt ut manifest eller varsler før de har utført terrorangrepene. I internetts mørke avkroker har de funnet et ideologisk og sosialt fellesskap, og et høyreekstremt verdenssyn har fått vokse seg større og mørkere.

Nettforumer som 4chan, 8chan og Endchan startet relativt uskyldig, med humoristiske og utprøvende memes. Få år senere utviklet chankulturen seg til å avle opp nettroll og koordinerte hetseprosesser på nett. De siste årene har vi sett at hatet har tatt steget ut fra forumene og inn i den virkelige verden. Forumene har blitt et sted for varsling og direktesending av massedrap. Hvordan etableres og legitimeres høyreekstreme idéer og handlinger i chankulturen? Og hvordan kunne de utvikle seg fra grenseoverskridende humor til reelt hat og virkelige terrorangrep?

Med oss til dette møtet har vi Lasse Josephsen og Birgitte P. Haanshuus. Josephsen er journalist og forfatter, og skriver for øyeblikket bok om incels og chankultur. Haanshuus er stipendiat ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, er tilknyttet Senter for Ekstremismeforskning og forsker på høyreekstreme på sosiale medier.

Dersom du ønsker å reservere bord, åpner mulighetene for dette mandag 11.11.2019, kl. 12:00. For reservasjon, send mail til "styret-bordreservasjon@samfundet.no". Det er maksimalt plass til 4 personer ved hvert bord, og et begrenset antall bord. Bordreservering stenger lørdag 16.11.2019, kl. 14:00. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møtet.

På dette møtet skal vi også stemme over vedtak om motfylling i Nidelva. Finansstyret har redgjort for forslaget i Storsalen dette semesteret. Per nå lyder forslaget slik:

Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 19,5 mill. med tillegg av merverdiavgift.
Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret
- inngår avtale om justering av merverdiavgift.
- arbeider med å redusere Samfundets egenandel.

Det er satt av tid til å stille sprøsmål til Finanssstyret under møtet. Husk at du må ta med medlemskort for å stemme. Les bakgrunnen for forslaget her:
https://samfundet.no/upload/documents/files/000/000/693/Fylling_Nidelva__forslag_til_vedtak.pdf?1572884454

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler