Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Studentersamfundets Interne Teater

Studentersamfundets Interne Teater (SIT) ble stiftet i 1910 og er teatergruppa på Samfundet. Gjengen består av rundt 70 aktive medlemmer basert på tre undergrupper innen kulisse, kostyme og skuespill.

SIT står for teaterproduksjonene som blir satt opp på Studentersamfundet og har forestillinger hvert semester, herunder ansvar for UKErevyen og andre forestillinger under UKA. De har i tillegg ansvar for kunstneriske innslag på Samfundsmøtene i likhet med de andre kunstneriske gjengene på Studentersamfundet.

Kontaktperson: Aasta Valen

Telefonnummer: 954 94 957

E-post: sit-sjef@samfundet.no

Hjemmeside: http://sit.samfundet.no

Sponsorer
Festivaler