Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Samfundets Byggekomité

Studentersamfundets byggekomite (SBK) har som formål å koordinere, planlegge, budsjettere og gjennomføre alle større byggeprosjekter ved Studentersamfundet i Trondhjem.

Videre skal SBK koordinere alle andre større oppussings- og ombyggingsprosjekter, herunder også prosjekter i regi av UKA. Sammensetningen er 5-10 faste medlemmer, representanter for administrasjonen, sikringskomiteen, diversegjengen, Byggeprosjektet i UKA, vaktmester i K35 og profilgruppa(SKP)

Kontaktperson: Åsmund Storheim Thorbjørnsen

Telefonnummer: 976 16 186

E-post: sbk-leder@samfundet.no

Sponsorer
Festivaler