Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Regi

Regi ble stiftet i 1929 og er Samfundets lys- og scenetekniske gjeng. Dette innebærer at vi kjører lys på konserter og teater i Storsalen, Klubben og Knaus, samt sørger for at disse scenene til enhver tid er i god teknisk stand.

Regi består av 23 aktive funksjonærer med tre års bindingstid.

Kontaktperson: William Strøm

Telefonnummer: 908 37 363

E-post: regi-sjef@samfundet.no

Hjemmeside: http://regi.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler