Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Nytt styre, nye muligheter

I over et år har jeg gått og grublet på hvordan det ville vært å være leder for Samfundet. Når jeg nå har fått tillit fra Storsalen, tenkte jeg det kunne være fint å dele noen av tankene mine rundt det kommende året.

På onsdag fikk jeg tilsendt spørsmål fra Adresseavisa om antall reisedøgn, antall timer på jobb og antall alkoholenheter. Det minner meg på at å være leder for Samfundet ikke er det samme som å være leder for andre store organisasjoner rundt i Norge. Vi gjør noe mye større, noe mye viktigere og noe mye vakrere. En organisasjon med medlemmer som ut av ingenting skaper enorme mengder morro, vennskap, minner og muligheter.

Men som organisasjon trenger vi også verdier og formål for å ikke glemme hva vi er. Den første setningen i Samfundets lover sier “Studentersamfundet skal være det naturlige samlingssted for studentene i Trondheim, og gi et best mulig sosialt og kulturelt tilbud, samt skape forutsetninger for debatt og samfunnsengasjement”. Alle skal være velkommen.

Studentersamfundet er i dag et fantastisk samlested for studentene og en kulturinstitusjon i Trondheim. Allikevel kan vi bli enda bedre, og vi kan nå enda bredere. Derfor valgte jeg å gå til valg på mer inkludering av alle medlemmer og studenter, mer politikk og debatt og bevaring av det frivillige engasjementet i Trondheim.

Den over 100 år lange tradisjonen med Samfundsmøter er nå den største arenaen i Norge der studenter kan samles for å opplyses, debattere og finne sitt samfunnsengasjement. For å få de beste innlederene til Samfundsmøtene må man starte planleggingen tidlig, noe som kan gå på bekostning av dagsaktualiteten til møtene. Mange studenter foretrekker debattmøter på hverdager i tillegg til lørdager. Kanskje et stort Samfundsmøte på lørdager lar seg komplementere med en mindre, spisset og dagsaktuell debatt i Klubben på onsdager?

Et studentersamfunn (om det er i Bergen, Tromsø, Oslo eller Trondheim) burde være et sted der alle kan føle seg hjemme. Et sted man kan rusle til hvis man har, eller ikke har noe annet å gjøre. Man burde kunne komme å få kaffe, lese tegneserier eller pensum, drikke en god øl og få sosiale og kulturelle opplevelser. Arrangementstilbudet bør være variert og med stor bredde. Noe må man betale for, mye skal være gratis.

Uten frivilligheten ville ikke Trondheim vært den byen den er i dag. Denne frivillighetskulturen skal man ikke ta for gitt, men aktivt arbeide for å bevare. Da skal man inkludere så mange som mulig fra forskjellige studiesteder og med ulik bakgrunn. For å holde seg aktuelt må Studentersamfundet våge lete etter ting som kunne vært bedre, og komme opp med nye tanker og ideer.

17. februar 2016 ble jeg valgt av Storsalen til å være leder for Studentersamfundet. Jeg ønsker ikke å endre det vi har, men å legge til mer for å nå enda flere. Det er nå kun noen få dager til søknadsfristen 6. mars for å søke til Styret i Studentersamfundet. Alle skal vite at man ikke trenger erfaring, man trenger kun engasjement.

Spørsmål eller søknad til Styret sendes til leder@samfundet.no
Mer informasjon om opptak finner man på https://www.samfundet.no/arrangement/666-sok-samfundetstyret

Sponsorer
Festivaler