Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Skal Samfundet lage fest og morro på våpenpenger?

19.02.24 stemte Storsalen gjennom følgende interne meningsytring:

"Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 03.02.2024, vedtar at Studentersamfundet i Trondhjem, UKA og andre tilknyttede organisasjoner skal unngå samarbeid med selskaper som driver med våpenproduksjon eller salg av våpen.”
Forslaget er stilt av medlem Astri Elgethun, Liva Rindom Tofte, Inga Diserud, Sebastian Småland, Anna Vindenes, Katja Brødholt og Truls Carlson på vegne av Styret.

Interne meningsytringer legger føringer for hvordan Samfundets interne drift skal foregå. I tråd med at denne meningsytringen er politisk har Finansstyret også uttalt seg om konsekvensene dette forslaget kan ha på Samfundets økonomiske. De legger vekt på at Samfundet er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av Nybygg. Rådet ble også bedt om å utale seg om denne meningsytringen for å presentere hvordan de vil tolke dette. Både Rådet og Finansstyers fulle ytringer fra talestolen kan du finne under saksdokumenter: https://samfundet.no/saksdokumenter. Storsalen stemte gjennom meningsytringen med 188 for (53,9%), 144 mot (41,3%), 17 blankt (4.9%).

Sponsorer
Festivaler