Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Samfundsmøter vår 2024

Nytt semester betyr også nye samfundsmøter! Her har du listen over planlagte samfundsmøter for vårsemesteret 2024.

Ytringsfrihet i akademia
pedofili
Lørdag er for gutta
Studentfrivillighet til salgs
WW3 med utenriksminister Barth Eide
Vindkraft og urfolksrett
Festmøte: Tacky?
Ta ordet!
Du sa ikke nei
Festmøte: Nybygg
Grill ledelsen
Festmøte: Mat
La dem spise firstprice
Festmøte: 17. mai!

Vi håper dette er temaer som samlet kan nå nå bredt blant våre medlemmer, studenter i Trondheim og i Trondheims befolkning. Vi har også forsøkt å holde temaene aktuelle og relevante for studentmassen.

Samfundsmøtene holdes i Storsalen hver lørdag kl. 18 til 20, når Samfundet er åpent<3

Sponsorer
Festivaler