Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Kent Ranum på besøk

Etter at Kent Ranum holdt festtalen på By premieren for UKE-revyen Sprækk, så ble han spurt om å komme for en kaffeprat med Styret i løpet av høsten. Dette takket han ja til og den 2 desember besøkte han vårt kontor på Samfundet. På Kaffebesøket fikk vi diskutert flere viktige temaer som lavere priser for kollektivtransport, fastlege-krisen og ønske om mindre biltrafikk i sentrum. Det ble også snakket om hvordan studenters psykiske helsetilbud fungerer i dag og viktigheten av å styrke disse tilbudene.

Sponsorer
Festivaler