Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Du har ikkje stemmerett!

Syns du det er for dårleg psyisk helsetilbod i Trondheim? Eller syns du bussprisane er for høge?

Det er ikkje rart at Trondheim kommune ikkje bruker tid på å bedre tilbod som rettar seg mot studentar, når dei ikkje får stemmer fra oss uansett!

Det tar 2 min å melde flytting her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Sist lokalvalg var det 26 000 som stemte på det største partiet i Trondheim. Og i dag er vi 37 000 studentar i byen. Me på Samfundet oppfordrar alle studentar i byen til å melde flytting før 30. juni, slik at me kan stemme ved valget i haust.

For meir informasjon om flytting kan du sjekke ut desse lenkane:
https://www.huseierne.no/nyheter/student-disse-forsikringene-trenger-du/
https://www.posten.no/adressetjenester/adresseendring

Sponsorer
Festivaler