Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Markedsføringsgjengen

Markedsføringsgjengen (MG) driver med markedsføring av Samfundet, og består av de syv seksjonene Layout, Redaksjonen, Info, Marked, Web, Video og STØNT. Hovedsakelig jobber MG med markedsføring av Studentersamfundet mot studenter og næringslivet.

De syv seksjonene har varierte oppgaver. Info sprer ordet om arrangementer på Samfundet gjennom plakater og bannerne som du ser i Trondheims gater. STØNT driver med kreativ markedsføring. Marked snakker med folket og har kvantitative og kvalitative undersøkelser på vegne av Samfundet.

De resterende gruppene er mer digitalt rettet. Layout designer grafikken som brukes på sosiale medier og plakater. Video lager videoer til blesting av Samfundet og ulike arrangementer. Redaksjonen har ansvar for blesting på sosiale medier og å redigere informasjonen på samfundet.no, i tillegg til å svare på deres henvendelser. Til slutt er det Web som utvikler og drifter nettsiden til Samfundet.

MG er en kreativ og sammensveiset gjeng på 28 funksjonærer og 36 gjengmedlemmer, som alltid er klare for nye utfordringer!

Kontaktperson: Øystein Østbye Røskaft

Telefonnummer: 954 59 523

E-post: mg-sjef@samfundet.no

MG sin logo

Sponsorer
Festivaler