Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Markedsføringsgjengen

Markedsføringsgjengen (MG) driver med markedsføring av Samfundet, og består av de seks seksjonene Layout, Redaksjonen, Info, Marked, Web og Video. Hovedsakelig jobber MG med markedsføring av Studentersamfundet mot studenter og næringslivet.

De seks seksjonene har varierte oppgaver. Info sprer ordet om arrangementer på Samfundet gjennom plakater og bannerne som du ser i Trondheims gater. Under Info finnes også gruppen Stønt, som driver med kreativ markedsføring. Marked snakker med folket og har kvantitative og kvalitative undersøkelser på vegne av Samfundet.

De resterende gruppene er mer digitalt rettet. Layout designer grafikken som brukes på sosiale medier og plakater. Video lager videoer til blesting av Samfundet og ulike arrangementer. Redaksjonen har ansvar for blesting på sosiale medier og å redigere informasjonen på samfundet.no. Tilslutt er det Web som utvikler og drifter nettsiden til Samfundet.

MG er en kreativ og sammensveiset gjeng på 25 funksjonærer og 33 gjengmedlemmer, som alltid er klare for nye utfordringer!

Kontaktperson: Sondre Westby Liestøl

Telefonnummer: 472 94 466

E-post: mg-sjef@samfundet.no

MG sin logo

Sponsorer
Festivaler