Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

ISFIT 2023

Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) er verdens største tematiske studentfestival og har vært arrangert annethvert år siden 1990. Festivalen blir skapt av mer enn 400 studenter i Trondheim og samler 500 studenter fra over 100 land. Gjennom debatter, workshops og kulturelle innslag ønsker festivalen å skape dialog og vennskap på tvers av kulturelle grenser. Hver festival har et tema som er utgangspunktet for alt som skjer under ISFiT.

Den neste festivalen vil bli arrangert i februar 2023 med temaet Polarization. Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim skal med dette temaet belyse ulike aspekter og utfordringer knyttet til polarisering. Mange vil mene at med spredningen av sosiale medier er vi mer polariserte enn vi har vært på lenge. Vi isoleres i våre egne ekkokammer og avstanden vokser. Men polarisering er mer enn politikk: Det er økonomisk polarisering i form av økende ulikheter og det er polarisering knyttet til vår identitet. Målet med temaet er at studenter, fra verden over, skal reflektere på deres bidrag til polarisering og konsekvensene av det. Hvordan kan vi se forbi våre forskjeller? Hvordan kan vi bygge bro til våre naboer? Polarisering rokker ved grunnmuren til demokratiet – derfor må vi diskutere det!

Leder: Åse Håtveit

Telefonnummer: +47 905 25 059

E-post: president@isfit.no

Hjemmeside: http://www.isfit.org/

Sponsorer
Festivaler