Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Pressesider

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser: presse@samfundet.no

Type Kontaktperson Telefonnummer E-post
Konserter og DJs fredag Sigrid Legernes Teigen 480 12 867 klst-pr@samfundet.no
Konserter og DJs lørdag Edgar Aksel Tandberg 948 94 516 lk-pr@samfundet.no
Samfundsmøter og generelt Mads Harbo Sørum 957 70 238 styret-presse@samfundet.no
Ukedager Peter Tromsdal 454 91 993 ku-presse@samfundet.no
Pressebilder fra alle arrangementer Per Kristian Solem 926 44 483 fg-salg@samfundet.no
ISFiT 2021 Mathilde Breda Enkerud 458 87 956 president@isfit.no
UKA-21 Max Meinich 992 15 971 ukesjef@uka.no

Mer informasjon om UKA og ISFiT finner du på deres respektive nettsider.

Akkreditering

Studentersamfundet i Trondhjem er gjerne behjelpelig med å ordne akkreditering til arrangementer hvis det er ønskelig. Bruk i så fall kontaktinformasjonen, eller send mail til presse@samfundet.no for avtale.

Bilder

Ta kontakt med fg@samfundet.no dersom du ønsker å bruke noen av deres bilder i pressesammenheng.

Sponsorer
Festivaler