Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Booking av artister

Studentersamfundet har tre gjenger som booker artister; Kulturutvalget, Klubbstyret og Lørdagskomiteen. Generelle forespørsler kan sendes til booking@samfundet.no.

Kulturutvalget - booking hverdager

Kulturutvalget arrangerer foredrag, konserter, live podkast, filmvisninger og andre kulturarrangementer på hverdagene.

Forespørsler, demoer o.l. sendes til:

  • Emil André Vistung Knutsen
  • Tlf: 413 63 230
  • Mail: ku-booker@samfundet.no
  • Adresse: Kulturutvalget v/ Emil André Vistung Knutsen, Studentersamfundet i Trondhjem, Elgesetergate 1, 7030 Trondheim

Klubbstyret - booking fredager

For Knaus fredager For Storsalen eller Klubben fredager
Forespørsler, demoer o.l. sendes til: Forespørsler, demoer o.l. sendes til:
Ida Aarestrup Haugeland Christian Rolfsen
Tlf: 97820888 Tlf: 45463820
Mail: idaahau@samfundet.no Mail: chrirol@samfundet.no
Adresse: Klubbstyret v/Ida Aarestrup Haugeland, Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim Adresse: Klubbstyret v/Christian Rolfsen, Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim

Lørdagskomiteen - booking lørdager

For Knaus lørdager For Storsalen eller Klubben lørdager
Forespørsler, demoer o.l. sendes til: Forespørsler, demoer o.l. sendes til:
Viktoria Holsten Emil Skare Orgeret
Tlf: 415 92 620 Tlf: 478 99 154
Mail: viktorlh@samfundet.no Mail: emilsorg@samfundet.no
Adresse: Lørdagskomiteen v/Viktoria Holsten , Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim Adresse: Lørdagskomiteen v/Emil Skare Orgeret, Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim

Kafé og Serveringsgjengen - booking til LilleLørdag Live og Edgar Sessions i Edgar Kafé

Kulturgruppa i Edgar gjennomfører hverdagsarrangementer i Edgar, med Tirsdagsquiz hver tirsdag og koselig sammenkomster hver onsdag.

Forespørsler, demoer o.l. sendes til:

  • Maria Lauvsnes
  • Tlf: 415 42 070
  • Mail: ksg-kulturansvarlige@samfundet.no
  • Adresse: Kafé og serveringsgjengen v/ Maria Lauvsnes, Studentersamfundet, Elgesetergt. 1, 7030 Trondheim
Sponsorer
Festivaler