Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Booking av artister

Studentersamfundet har tre gjenger som booker artister; Kulturutvalget, Klubbstyret og Lørdagskomiteen. Generelle forespørsler kan sendes til booking@samfundet.no.

Kulturutvalget - booking hverdager

Kulturutvalget arrangerer foredrag, konserter, live podkast, filmvisninger og andre kulturarrangementer på hverdagene.

Forespørsler, demoer o.l. sendes til:

  • Emil André Vistung Knutsen
  • Tlf: 413 63 230
  • Mail: ku-booker@samfundet.no
  • Adresse: Kulturutvalget v/ Emil André Vistung Knutsen, Studentersamfundet i Trondhjem, Elgesetergate 1, 7030 Trondheim

Klubbstyret - booking fredager

For Knaus fredager For Storsalen eller Klubben fredager
Forespørsler, demoer o.l. sendes til: Forespørsler, demoer o.l. sendes til:
Mari Charlotte Soland Kasper Søreide
Tlf: 917 52 237 Tlf: 452 77 419
Mail: maricso@samfundet.no Mail: kasper.soreide@gmail.com
Adresse: Klubbstyret v/Mari Charlotte Soland, Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim Adresse: Klubbstyret v/Kasper Søreide, Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim

Lørdagskomiteen - booking lørdager

For Knaus lørdager For Storsalen eller Klubben lørdager
Forespørsler, demoer o.l. sendes til: Forespørsler, demoer o.l. sendes til:
Emil Skare Orgeret Ina Marie Nåmo Rønning
Tlf: 478 99 154 Tlf: 975 89 817
Mail: esorgeret@gmail.com Mail: inaa.namo@gmail.com
Adresse: Lørdagskomiteen v/Emil Skare Orgeret, Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim Adresse: Lørdagskomiteen v/Ina Marie Nåmo Rønning, Studentersamfundet, Elgsetergate 1, 7030 Trondheim

Kafé og Serveringsgjengen - booking til LilleLørdag Live og Edgar Sessions i Edgar Kafé

Kulturgruppa i Edgar gjennomfører hverdagsarrangementer i Edgar, med LilleLørdag Live (jazz- og vinkveld) hver onsdag og Edgar Sessions (torsdagskonserter) i spissen.

Forespørsler, demoer o.l. sendes til:

  • Ingvill Johansen
  • Tlf: 454 39 951
  • Mail: ksg-kulturansvarlige@samfundet.no
  • Adresse: Kafé og serveringsgjengen v/ Ine Nesvold, Studentersamfundet, Elgesetergt. 1, 7030 Trondheim
Sponsorer
Festivaler