Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Gjengsjefkollegiet

Gjengsjefkollegiet (GSK) består av lederne av gjengene på Samfundet og fungerer som høringsinstans til Finansstyret (FS). I tillegg er GSK, som eneste organ hvor samtlige gjenger er representert, et viktig forum for kommunikasjon og samarbeid. GSK velger selv sin leder, og velger også gjengenes representant til FS (GRIF).

Kontaktperson: Åsmund Hunderi Stemland

Telefonnummer: 995 37 075

E-post: grif@samfundet.no

Internsider: http://gsk.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler