Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Gjengsekretariatet

Gjengsekretariatet skal drive saksforberedelse og oppfølging for Finansstyret i saker som vedrører foreningsvirksomheten og gjennomføre vedtak fattet av Finansstyret i samme saksområde. Gjengsekretariatet skal særlig virke i administrative og felles anliggender for gjengene, og i saker som ikke fanges opp av eksisterende gjengers ansvarsområder. Gjengsekretariatet er underlagt Finansstyret.

Gjengsekretariatet skal være koordinerende, samarbeidsskapende og arbeide for å bedre kommunikasjonen mellom gjengene, forretningsdriften og Finansstyret. Gjengsekretariatet skal fungere som ressurs- og kompetansesenter for gjengene, og bidra til erfaringsoverføring og kontinuitet i foreningsvirksomheten. Gjengsekretariatet vil også arbeide med organisatoriske oppdrag gitt av Finansstyret og etter eget initiativ.

For spørsmål eller henvendelser til GS, ta kontakt med oss på mail til gs-aktiv@samfundet.no eller ta direkte kontakt med noen av medlemmene våre.

Kontaktperson: Ingvild Oxaas Wie

Telefon: 991 18 501

E-post: gs-leder@samfundet.no

Hjemmeside: http://gs.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler