Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Finansstyret

Finansstyret (FS) er Samfundets økonomiske styringsorgan. Finansstyret er ansvarlig for forvaltningen av Samfundets formue og ledelsen av den økonomiske driften. Kontrollerende instans er Rådet. Beslutninger som blir fattet av Finansstyret er viktige for utviklingen av Samfundet og dermed også for Samfundets medlemmer som står som eiere av Samfundet.

Kontaktperson: Monica Rolfsen

Telefonnummer: 904 71 135

E-post: fs@samfundet.no

Sakspapirer og referat fra FS-møter finner du her: Saksdokumenter

Finansstyrets møteplan høsten 2024:

  • Torsdag 5. september

Finansstyrets medlemmer:

Monica Rolfsen- Leder. Valgperiode: april 2023 - april 2025
Telefon: 904 71 135
E-post: fs-leder@samfundet.no

Live Wermundsen Mork- Nestleder. Valgperiode: april 2024- april 2026
E-post: fs-nestleder@samfundet.no
Telefon: 951 72 014

Øyvind Hauge - Medlem
Valgperiode: april 2024 - april 2026

Kristoffer Meggelæ Pedersen - Medlem
Valgperiode: april 2023 - april 2025

Eirik Sande - Medlem
Valgperiode: april 2024 - april 2026

Endre Jo Reite - Medlem
Valgperiode: april 2025 - april 2026

Astri Elgethun - Medlem (Studentersamfundets leder)
Valgperiode: mai 2023 - mai 2024
E-post: leder@samfundet.no

Åsmund Hunderi Stemland (Gjengenes representant)
Valgperiode: juni 2023 - juni 2024
E-post: grif@samfundet.no

Bendik Johansen - Medlem (Ansattes representant)

Finansstyret består av 7-9 medlemmer og 3 faste observatører som har forslags- og talerett. Studentersamfundet velger 4-6 av medlemmene, herunder leder og nestleder. De øvrige 3 medlemmene av Finansstyret er Studentersamfundets leder, en representant m/vara valgt av og blant ansatte og en representant valgt av gjengene. De tre faste observatørene er: Daglig leder, leder av Gjengsekretariatet og UKEsjefen. I tillegg møter en representant fra Rådet som observatør.

De samfundsvalgte medlemmene til Finansstyret velges på Generalforsamlingen, som normalt holdes i slutten av april, for en periode på 2 år. De ulike periodene overlapper hverandre for å sikre kontinuitet.

Finansstyret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede.

Hjemmeside: http://fs.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler