Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Klubben
Organizer Samfundets Debattkomité
Date 25. January
Time 19:00 - 21:00
Ticket Free entrance
Age limit 18 (student), 20 (non-student)

Onsdagsdebatt: Oppholdstillatelse

This event is in norwegian

Noen vil ta inn flere, andre færre. I 2022 ble det er for første gang registrert over 100 millioner mennesker på flukt i verden. Hvordan skal vi best hjelpe disse menneskene? Noen mener at de hjelpes best der de er, og vil opprette asylmottak i tredjeland, andre omtaler dette som usolidarisk. Og hva skjer når det plutselig er Europeere som er i nød, har vi et større ansvar da?

I fjor tok Norge imot titusener av ukrainske flyktninger. Hva skjer når krigen en dag tar slutt, må de tilbake? Saker som Mustafa-saken har skapt debatt om hvorvidt man kan sende ut barn som har levd store deler av livet sitt i Norge, må de også returnere? Når er man norsk nok?

I panelet for å debattere dette har vi Freddy André Øvstegård fra SV og Simen Velle leder i Fremskrittspartiets ungdom.

Vel møtt til debatt! Dørene til Klubben åpner 18.45.

Spørsmål? Presse? Innspill til debatten? Send en mail til sdk@samfundet.no.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals