Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styrets debattkomité
Date 10. February
Time 17:00 - 18:30
Ticket Registration
Age limit No age limit

This event will be in Norwegian

This event will be in Norwegian

Per nå er debatten satt i Klubben, som vil si at det er svært begrenset med plasser. Det er mulig debatten blir flyttet til Storsalen, så følg med i arrangementet for informasjon.

Er du ikke medlem, men ønsker å delta? Kontakt styret-pr@samfundet.no.

——

Kryptovaluta ble for alvor satt på kartet i forbindelse med verdi-rallyet til Bitcoin i 2017. Mediene skrev om million-gevinster for enkeltpersoner og fikk brukt rags-to-riches vinkelen for alt den var verdt. I 2020/21 ser vi noen av de samme tendensene og flere får øynene opp for mulighetene som eksisterer i teknologien. Demokratisering av krypto-valuta har for alvor skutt fart gjennom etableringen av brukervennlige børser, slik som Coindesk og Kaupang krypto. Likevel er det ikke kun valuta denne type teknologi kan brukes til. Blockchain, teknologien som krypto beror på, kan for alltid endre måten vi bruker internettet. Fordelen er blant annet at det i større grad er anonymt og desentralisert. Kritikere mener at krypto er et verktøy som kan benyttes av kriminelle for å skjule seg og at det i stor grad bidrar til hvitvasking av penger.

På den kjente markedsplassen Silk Road på det mørke nettet kunne man betale for narkotika, våpen og andre ulovligheter med kryptovaluta, og mange peker på at dette er en av de store ulempene med krypto. Andre spår krypto en lys fremtid som sikrer større grad av indeviduell frihet.

Hva er da de samfunnsmessige utfordringene med krypto? Er det forventet at alle skal måtte sette seg inn i systemet? Vil myndigheter være villige til å gi fra seg makt på denne måten, og hva er egentlig potensialet i teknologien?

Gjennom kvelden skal vi debattere disse spørsmålene og flere til. Med oss i panelet har vi CEO for Kaupang Krypto Nikolai Gobel og Professor ved NTNU Kristian Gjøsteen.

Kaupang Krypto finner du på https://www.kaupangkrypto.no/!

——

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no eller send melding på Facebook.

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no.

Møtet streames på samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal. Møtet blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Før du kommer på Samfundet er det viktig at du har satt deg inn i våre rutiner. De finner du her: samfundet.no/smittevern.

Member's tickets can be changed to non-member's tickets, by paying the difference at the main door on the day of the concert. Before you enter Samfundet you have to familiarize yourself with our infection control routines. You will find them here

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals