Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Arkivet

Arkivet ved Studentersamfundet i Trondhjem har som oppgave å arkivere all skriftlig dokumentasjon av alle deler av aktiviteten på Studentersamfundet, og gjøre dette systematisk, oversiktlig og tilgjengelig. Arkivet utarbeider løsninger for infrastruktur og rutiner som sikrer at en korrekt og hensiktsmessig arkivering blir utført. Arkivet har ansvaret for å tilse at materiale blir samlet inn og vurdert.

Kontaktperson: Kristoffer Selbekk Hille

Telefonnummer: 919 94 980

E-post: arkivet@samfundet.no

Hjemmeside: http://arkivet.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler