Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Profilgruppa

Profilgruppa har som mål å sikre Samfundets posisjon som Trondheims beste utelivsalternativ for studenter gjennom vedlikehold, oppussing og nyskapning av de offentlige lokalene.

Profil er en kreativ og mangfoldig gjeng bestående av 10 funksjonærer. I tett samarbeid med Samfundets Finansstyre, eksterne utelivseksperter og driftende gjenger har vi ansvaret for å skape et konkurransedyktig utelivstilbud for Trondheims befolkning med utgangspunkt i helhetsinntrykk, arealutnyttelse og lokalenes profil. Vi jobber med store og små forandringer, der vi har ansvaret for å koordinere, planlegge, budsjettere og følge opp alt fra større byggeprosjekter og langsiktige planer for konseptutvikling, til dekorering av lokaler og utvikling av bartilbud.

Kontaktperson: Henriette Bostad

Telefonnummer: 948 48 882

E-post: profil-leder@samfundet.no

Sponsorer
Festivaler